Home   FAQ   Contact   Info / News

Shoot2Live.com

Current Results
IDPA Pistol Match
Personal Defense and Handgun Safety Center

Next Match:
Thursday, April 12th, 2018

-------------

March 8th, 2018
Results

Click Here for Excel Spreadsheet Detail of Complete Match Result
Match 
Stage
Stage
Stage
Stage
Stage
Stage
Div
Class
First
Last
Totals
1
2
3
4
5
6
                     
CCP
MA
Mike
Jones
111.56
26.10
17.65
31.66
20.72
7.38
8.05
                     
CCP
UN
Michael
Shoopman
134.25
28.62
24.27
35.98
21.26
15.56
8.56
CCP
UN
Kyle
Spencer
157.75
38.61
28.70
43.92
22.11
12.40
12.01
CCP
UN
Thomas
Shoopman
211.52
51.24
49.58
48.68
24.84
18.40
18.78
                     
CDP
MM
Wayne
Starnes
213.11
51.20
33.83
57.40
30.17
18.47
22.04
                     
ESP
EX
Brian
Buczkowski
155.51
39.27
37.56
32.01
28.16
9.20
9.31
                     
ESP
SS
Branden
Roper
154.41
29.25
25.03
36.21
30.83
17.71
15.38
                     
ESP
MM
Skip
Bishop
199.92
50.45
41.51
58.10
23.01
14.66
12.19
ESP
MM
Steve
Beck
200.71
44.89
48.41
50.32
24.73
13.55
18.81
                     
SSP
M
Daren
Marceau
107.74
23.66
16.83
31.15
19.18
8.87
8.05
                     
SSP
EX
Patrick
Robbins
106.77
23.16
18.29
29.94
14.61
10.38
10.39
SSP
EX
Bert
Jenkins
112.75
23.22
25.03
30.83
18.37
6.89
8.41
                     
SSP
SS
Elaine
Estes
162.93
29.83
30.14
44.66
21.31
13.98
23.01
                     
SSP
MM
Cory
Bogdan
212.07
46.69
40.82
56.26
27.61
13.98
26.71
SSP
MM
Barry
Silberman
236.64
59.61
45.77
54.18
32.27
29.77
15.04
                     
SSP
UN
Josh
Sotomayor
142.22
28.48
44.15
33.07
19.36
8.02
9.14
SSP
UN
Barrett
Johnson
220.84
47.62
51.76
49.13
35.87
17.55
18.91

 

February 2018

January 2018

 

2017 Match Archives

 

2016 Match Archives

None

 

2015 Match Archives


2014 Match Archives

 

2013 Match Archives

 

2012 Match Archives

 

2011 Match Archives

 

2010 Match Archives

 

2009 Match Archives