Home   FAQ   Contact   Info / News

Shoot2Live.com

Current Results
IDPA Pistol Match
Personal Defense and Handgun Safety Center

Next Match:
Thursday, November 9th, 2017

 

October 12th, 2017
Match Results

 
Click Here for Excel Spreadsheet Detail of Complete Match Result
Match 
Stage
Stage
Stage
Stage
Stage
Stage
Div
Class
First
Last
Totals
1
2
3
4
5
6
                     
CDP
EX
John
Payne
105.47
27.18
25.80
17.40
18.56
8.44
8.09
                     
CDP
SS
David
Powell
129.56
34.43
27.40
23.05
28.95
4.07
11.66
                     
ESP
MA
Jared
Schaffer
117.51
25.56
29.78
28.75
21.80
3.31
8.31
                     
ESP
EX
Major
Lackey
106.09
34.69
15.71
22.83
18.04
8.27
6.55
ESP
EX
Daren
Marceau
112.58
34.14
20.81
22.64
22.90
4.69
7.40
                     
ESP
SS
Brandon
Roper
130.40
35.02
36.36
27.89
20.41
4.22
6.50
ESP
SS
Brian
Buczkowski
142.50
38.87
30.46
34.80
27.11
3.19
8.07
                     
ESP
MM
Billy
Cole
145.50
27.10
40.05
25.71
27.59
4.07
20.98
                     
ESP
UN
Matt
Aeosta
217.55
32.58
20.13
33.65
24.50
99.99
6.70
                     
SSP
UN
Josh
Sotomayor
115.00
39.57
17.41
22.08
25.28
3.26
7.40
SSP
UN
Vincent
Herzog
117.20
36.41
22.49
22.64
20.76
6.43
8.47
SSP
UN
Andy
Miller
196.99
56.10
35.32
43.99
27.65
10.51
23.42
SSP
UN
Jeremy
Berkeszi
209.88
62.70
50.45
36.70
44.49
5.89
9.65
SSP
UN
Jeff
Messer
466.16
121.48
110.47
70.63
99.21
3.39
60.98

 

September 2017

August 2017

July 2017

June 2017

May 2017

April 2017

March 2017

February 2017

January 2017

 

2016 Match Archives

None

 

2015 Match Archives


2014 Match Archives

 

2013 Match Archives

 

2012 Match Archives

 

2011 Match Archives

 

2010 Match Archives

 

2009 Match Archives