Home   FAQ   Contact   Info / News

Shoot2Live.com

Current Results
IDPA Pistol Match
Personal Defense and Handgun Safety Center

Next Match:
Thursday, June 8th, 2017
 
May 11th, 2017
Match Results
 
Click Here for Excel Spreadsheet Detail of Complete Match Result
Match 
Stage
Stage
Stage
Stage
Stage
Stage
Stage
Stage
Div
Class
First
Last
Totals
1
2
3
4
5
6
7
8
                         
CCP
NOV
Bert
Jenkins, Jr.
326.74
57.45
60.12
46.11
44.84
45.27
36.79
23.58
12.58
                         
CDP
EX
John
Payne
188.65
28.07
26.92
27.21
16.66
18.24
40.57
23.07
7.91
                         
CDP
SS
David
Powell
203.62
21.23
37.30
30.11
25.84
29.37
31.07
17.79
10.91
                         
ESP
MM
Skip
Bishop
203.03
23.61
42.25
37.56
22.73
22.57
25.53
15.67
13.11
                         
SSP
MA
Ben
Berry
117.81
19.59
21.44
18.73
15.15
11.96
13.16
11.31
6.47
                         
SSP
SS
Major
Lackey
149.65
17.21
28.77
20.30
16.03
24.55
20.86
11.25
10.68
SSP
SS
Neil
Harris
204.68
27.66
31.71
39.32
29.04
28.55
18.01
18.51
11.88
                         
SSP
MM
Bert
Jenkins III
160.12
20.00
29.19
20.02
28.24
25.19
21.54
7.50
8.44
                         
SSP
UN
Phil
Hamsma
168.53
21.06
30.63
29.98
22.87
20.54
18.69
12.73
12.03
SSP
UN
Josh
Sotomayer
210.61
28.56
28.55
32.78
29.44
28.64
33.77
22.85
6.02
SSP
UN
Andrew
Kramer
235.31
30.72
38.41
29.19
28.79
40.59
33.88
17.46
16.27

 

April 2017

March 2017

February 2017

January 2017

 

2016 Match Archives

None

 

2015 Match Archives


2014 Match Archives

 

2013 Match Archives

 

2012 Match Archives

 

2011 Match Archives

 

2010 Match Archives

 

2009 Match Archives