Home   FAQ   Contact   Info / News

Shoot2Live.com

Current Results
IDPA Pistol Match
Personal Defense and Handgun Safety Center

Next Match: April 23rd, 2016

March 19th, 2016
Match Results
 
Click Here for Excel Spreadsheet Detail of Complete Match Results
Div
Class
First
Last
Match Total
Stage 1
Stage 2
Stage 3
Stage 4
Stage 5
Stage 6
                     
CDP
MM
Jacob
Kakou
194.42
26.68
40.37
52.33
33.41
31.29
10.34
                     
ESP
M
Chris
Roper
151.72
26.40
24.56
32.21
28.55
30.02
9.98
                     
ESP
Nov
Trace
Essex
157.85
28.80
28.71
34.49
26.17
30.83
8.85
ESP
Nov
Ron
Potter
180.35
32.20
27.15
27.51
30.64
53.46
9.39
ESP
Nov
Skip
Bishop
218.06
43.38
42.47
39.21
36.51
39.33
17.16
ESP
Nov
David
Garren
261.20
45.24
38.41
53.81
53.12
62.00
8.62
                     
SSP
SS
Neil
Harris
135.95
20.55
19.72
31.88
31.31
22.82
9.67
                     
SSP
MM
BrianĀ 
Buczkowski
143.23
19.81
26.65
28.93
23.82
36.22
7.80
SSP
MM
Cole
Williams
155.47
22.95
27.15
26.55
29.37
32.87
16.58
SSP
MM
Major
Lackey
165.22
28.35
31.30
38.96
27.89
31.19
7.53
SSP
MM
David
Young
170.41
30.27
24.22
34.92
27.99
43.61
9.40
SSP
MM
Todd
Retzlaff
190.55
34.83
28.09
38.71
28.37
54.24
6.31
                     
SSP
UN
Josh
Sotomayor
155.78
22.23
22.75
31.53
28.66
42.88
7.73
SSP
UN
Kelly
Alexander
164.38
38.03
24.94
33.99
35.84
24.26
7.32
SSP
UN
Sean
Thompson
173.38
27.13
27.58
41.50
35.55
30.41
11.21
SSP
UN
JP
Sabin
203.13
38.38
39.84
35.61
41.38
32.96
14.96
SSP
UN
FJ
Hale
221.35
57.09
33.99
39.86
29.52
36.53
24.36
SSP
UN
Neal
Mitchell
529.99
34.99
99.00
99.00
99.00
99.00
99.00
SSP
UN
Kyle
Mann
540.26
45.26
99.00
99.00
99.00
99.00
99.00
SSP
UN
Ken
Steckenrider
548.49
53.49
99.00
99.00
99.00
99.00
99.00
SSP
UN
Louis
Gray
562.15
67.15
99.00
99.00
99.00
99.00
99.00
SSP
UN
Keith
Mann
594.00
99.00
99.00
99.00
99.00
99.00
99.00
                     
SSR
EXP
John
Zaczek
139.27
27.57
23.85
25.04
21.29
32.55
8.97
                     
SSR
SS
Robert
Finegan
183.62
31.03
33.58
27.90
22.46
57.83
10.82
                     
SSR
UN
Quinn
Finegan
407.17
74.38
65.63
93.01
70.36
67.85
35.94


February 2016

 

2015 Match Archives


2014 Match Archives

 

2013 Match Archives

 

2012 Match Archives

 

2011 Match Archives

 

2010 Match Archives

 

2009 Match Archives