Home   FAQ   Contact   Info / News

Shoot2Live.com

Current Results
IDPA Pistol Match
Personal Defense and Handgun Safety Center

Next Match: September 24th, 2016

August 27th, 2016
Match Results
 
Click Here for Excel Spreadsheet Detail of Complete Match Results
Match 
Stage
Stage
Stage
Stage
Stage
Stage
Stage
Stage
Div
Class
First
Last
Totals
1
2
3
4
5
6
7
8
                         
CCP
UN
Josh
Sotomayor
151.30
20.19
38.29
27.69
27.50
7.88
16.50
8.53
4.72
                         
CDP
EX
John
Payne
114.11
14.83
23.77
17.28
24.41
5.32
14.15
10.37
3.98
                         
ESP
M
Jared
Schaffer
91.62
14.04
17.55
17.10
12.19
7.80
12.91
5.83
4.20
                         
ESP
EXP
Joe
Hester
155.55
24.69
36.36
25.95
18.95
10.69
22.47
10.76
5.68
                         
ESP
MM
Brian
Buczcowski
137.73
22.86
26.11
25.51
27.62
6.60
12.52
11.11
5.40
                         
ESP
NOV
Ron
Potter
167.52
23.08
38.54
30.01
27.35
11.58
17.33
13.62
6.01
ESP
NOV
David
Garren
194.19
26.96
40.63
34.11
38.07
9.76
23.96
14.58
6.12
                         
ESP
UN
Matt
Awsta
146.14
26.48
40.34
24.73
22.64
6.49
12.11
8.26
5.09
                         
SSP
SS
Patrick
Robbins
121.96
16.70
28.19
19.89
27.25
5.68
12.13
7.77
4.35
SSP
SS
Nikolay
Gekht
131.70
17.74
30.06
24.06
21.49
7.44
14.98
9.25
6.68
SSP
SS
Neil
Harris
137.28
19.52
32.68
20.00
20.44
8.09
13.23
8.67
14.65
                         
SSP
MM
Major
Lackey
130.23
22.31
25.98
21.72
26.87
6.56
12.45
9.85
4.49
SSP
MM
Ariel
Dela Fuente
169.65
26.47
35.24
31.59
31.13
7.43
20.94
11.45
5.40
                         
SSP
NOV
John
Robertson
188.87
30.61
47.39
31.64
24.76
10.41
25.03
12.76
6.27
                         
SSP
UN
Mark
Aguilar
132.02
21.81
24.68
30.75
23.30
5.97
12.34
6.99
6.18
SSP
UN
Gray
Sweat
220.95
40.77
61.38
35.12
27.11
10.23
26.86
13.08
6.40
SSP
UN
Charles
Fox
298.00
41.39
63.38
40.22
67.61
13.58
37.80
21.21
12.81


July 2016

June 2016

May 2016

April 2016

March 2016

February 2016

 

2015 Match Archives


2014 Match Archives

 

2013 Match Archives

 

2012 Match Archives

 

2011 Match Archives

 

2010 Match Archives

 

2009 Match Archives