Home   FAQ   Contact   Info / News

Shoot2Live.com

Current Results
IDPA Pistol Match
Personal Defense and Handgun Safety Center

 
 
December 17th, 2016
Match Results
 
Click Here for Excel Spreadsheet Detail of Complete Match Result
Match 
Stage
Stage
Stage
Stage
Stage
Stage
Div
Class
First
Last
Totals
1
2
3
4
5
6
                     
CCP
UN
Josh
Sotomayor
128.08
25.84
33.19
44.08
19.52
5.45
9.09
                     
CDP
EX
John
Payne
121.23
38.58
24.43
28.63
21.12
8.47
7.25
                     
CDP
MM
David
Powell
134.76
30.71
21.11
44.07
29.22
9.65
7.78
CDP
MM
Carl
Strauss
210.12
66.59
43.50
38.13
50.61
11.29
12.07
CDP
MM
Bill
Jansen
257.77
29.20
26.35
45.28
57.94
99.00
99.00
                     
ESP
M
Jared
Schaffer
87.49
20.02
16.09
28.01
13.99
9.38
5.65
                     
ESP
MM
Brian
Buczkowski
95.91
24.79
19.38
24.67
20.93
6.14
9.49
ESP
MM
Stephanie
Berry
139.19
23.21
36.00
49.75
22.56
7.67
11.41
                     
ESP
UN
Tommy
Smith
83.44
17.03
18.16
20.66
20.73
6.86
5.47
ESP
UN
Rachelle
Gold
292.69
51.66
72.14
79.31
76.59
12.99
34.32
                     
SSP
M
Ben
Berry
91.01
18.71
25.52
21.32
20.23
5.23
6.50
                     
SSP
SS
Daren
Marceau
105.58
25.26
22.29
25.65
23.66
8.72
7.73
SSP
SS
Neil
Harris
105.62
24.25
25.38
22.52
22.77
10.70
9.56
SSP
SS
Sean
Sorrentino
141.89
36.52
29.58
34.43
29.52
11.84
9.93
SSP
SS
Nik
Gekht
184.83
18.70
25.47
21.82
19.84
99.00
99.00
SSP
SS
Sofya
Gekht
206.28
27.22
28.44
26.92
24.70
99.00
99.00
                     
SSP
MM
Major
Lackey
107.90
17.55
21.76
26.34
35.26
6.99
9.61
SSP
MM
Elaine
Estes
180.18
44.46
31.38
48.23
42.88
13.23
12.57
                     
SSP
UN
Phil
Hansma
111.93
26.35
22.08
25.00
30.42
8.08
16.22
SSP
UN
Fredrick
Fanzanegan
125.13
23.97
24.06
35.17
28.83
13.10
12.39
SSP
UN
Allston
Moore
140.84
29.27
31.31
29.43
38.91
11.92
14.80
SSP
UN
Jack
Ward
144.06
31.50
35.56
22.63
37.99
16.38
9.61
SSP
UN
Stefanie
Farzanegan
180.15
40.05
33.50
35.14
55.16
16.30
17.29
SSP
UN
Jacob
Kakou
193.44
38.99
28.85
56.85
59.85
8.90
16.61
SSP
UN
Andy
Miller
276.22
44.89
46.17
35.12
51.04
99.00
99.00
SSP
UN
Jeffrey
Mitchell
353.81
27.45
29.36
99.00
99.00
99.00
99.00
SSP
UN
TJ
Iceobone
445.76
49.76
99.00
99.00
99.00
99.00
99.00
                     
SSR
SS
Robert
Finegan
133.05
26.74
30.68
30.96
36.78
7.89
16.02
                     
SSR
UN
Quinn
Finegan
225.06
68.88
46.36
45.63
49.52
14.67
29.24

 

November 2016

October 2016

September 2016

August 2016

July 2016

June 2016

May 2016

April 2016

March 2016

February 2016

 

2015 Match Archives


2014 Match Archives

 

2013 Match Archives

 

2012 Match Archives

 

2011 Match Archives

 

2010 Match Archives

 

2009 Match Archives