Home   FAQ   Contact   Info / News

Shoot2Live.com

Current Results
IDPA-Style Pistol Match
Personal Defense and Handgun Safety Center


January 8, 2011
Videos


Rebecca Stage 1

 

 

Neil Stage 1

 


Peter Stage 2

 


Robert Stage 2

 


John Stage 3

 


Joe Stage 4

 


Brian Stage 4

 


Norm Stage 5

 


Jared Stage 6

 


Albert Stage 6

 


John Stage 6  

 

Match Results

Click Here for Excel Spreadsheet Detail of Complete Match Results

Match 
Stage
Stage
Stage
Stage
Stage
Stage
Div
Class
First
Last
Totals
1
2
3
4
5
6
                     
CDP
M
David 
Bramble
93.06
15.05
16.17
18.49
16.73
17.30
9.32
                     
CDP
EXP
Rebecca
Bramble
104.37
16.75
21.10
20.19
16.09
19.54
10.70
CDP
EXP
John
Payne
116.77
17.12
21.19
20.22
30.64
17.93
9.67
                     
CDP
SS
Jim
Tiller
110.83
16.04
17.10
24.35
22.68
18.03
12.63
                     
CDP
MM
Brian
Buczkowski
117.48
19.30
24.75
24.40
17.41
18.47
13.15
                     
CDP
UN
Rick
Valentine
177.73
52.66
28.64
34.85
23.96
24.55
13.07
                     
ESP
EXP
John
Zaczek Jr.
109.60
25.81
17.58
24.55
14.28
18.35
9.03
ESP
EXP
Joe
Hester
118.33
18.89
22.56
20.57
20.93
22.67
12.71
                     
ESP
MM
Mike
Cassert
230.96
20.13
24.02
23.42
28.39
36.00
99.00
                     
ESP
SS
Albert
Hopping
94.98
14.35
16.98
21.47
13.01
18.85
10.32
ESP
SS
Robert
Finegan
121.89
20.45
20.47
21.27
21.89
23.75
14.06
ESP
SS
Steve
Crawford
122.18
17.46
24.28
23.22
19.28
25.28
12.66
                     
ESP
UN
Mike
McPherson
174.33
29.24
33.73
38.22
32.76
28.61
11.77
ESP
UN
Philip
Watson
373.89
22.86
30.16
23.87
99.00
99.00
99.00
                     
SSP
EXP
Jared
Schaffer
108.93
13.70
17.61
26.03
13.93
26.08
11.58
                     
SSP
SS
Neil
Harris
113.65
18.59
26.59
21.72
17.65
18.49
10.61
SSP
SS
Scott
Ruby
196.00
18.54
21.15
26.00
99.00
21.09
10.22
                     
SSP
MM
Norman
Wisniewski
115.41
17.26
22.46
22.15
19.00
21.66
12.88
                     
SSP
NOV
Ben
Berry
152.56
23.44
24.63
25.87
30.56
29.05
19.01
                     
SSP
UN
Peter
Haggar
128.41
15.95
23.09
25.63
19.86
25.15
18.73
SSP
UN
Matt
Madsen
135.65
22.60
26.05
25.12
20.10
24.85
16.93
SSP
UN
David 
Boswell
138.58
27.20
28.12
28.03
22.72
19.64
12.87
SSP
UN
Mark
Greenhalgh
140.06
25.70
28.14
24.36
23.21
25.88
12.77
SSP
UN
Kenny
Payne
140.28
25.38
26.47
27.47
21.17
27.11
12.68
SSP
UN
Aaron
Jones
141.03
22.25
27.43
26.58
27.42
25.01
12.34
SSP
UN
Clint
Weishahn
155.15
21.99
29.23
31.62
27.45
25.81
19.05
SSP
UN
Mark
Maddox
155.98
31.61
23.38
29.53
22.08
36.85
12.53
SSP
UN
Barnaby

DiAnni

169.14
24.35
36.62
37.05
29.11
27.54
14.47
                     
SSR
M
John
Zaczek Sr.
107.92
15.61
22.68
20.34
20.58
12.51
16.20

 

2010 Match Archives:

 

2009 Match Archives: