Home   FAQ   Contact   Info / News

Shoot2Live.com

Current Results
IDPA Pistol Match
Personal Defense and Handgun Safety Center

Next Match: August 23rd, 2014

July 26th, 2014
Match Results
 
Click Here for Excel Spreadsheet Detail of Complete Match Results
Match 
Stage
Stage
Stage
Stage
Stage
Stage
Div
Class
First
Last
Totals
1
2
3
4
5
6
                     
CDP
MM
Brian
Buczkowski
96.33
18.22
20.19
29.36
17.25
5.64
5.67
CDP
MM
Rob 
Kupper
113.30
22.21
27.17
22.42
19.66
12.22
9.62
                     
CDP
UN
Bryan
Marra
122.15
26.57
23.09
29.89
29.09
6.98
6.53
CDP
UN
David
Marton
127.58
27.72
24.11
25.51
25.86
13.64
10.74
CDP
UN
Glen
Beach
142.57
30.96
44.93
26.53
21.22
6.07
12.86
CDP
UN
Todd
Retzlaff
178.77
35.81
31.79
44.93
34.24
12.54
19.46
CDP
UN
Pom
Ham
217.82
50.19
72.17
47.09
32.22
9.22
6.93
CDP
UN
Keith
Menley
225.15
44.08
55.89
42.29
52.33
19.51
11.05
                     
ESP
EXP
Joe
Hester
114.75
19.30
27.70
28.94
23.68
10.74
4.39
                     
ESP
NOV
Trace
Essex
142.75
31.11
32.61
29.51
24.46
13.26
11.80
                     
ESP
UN
Charles
Lemley
89.46
18.73
22.14
19.63
19.67
5.21
4.08
ESP
UN
Kaipo
Kasischke
118.42
26.78
23.52
21.31
28.17
13.67
4.97
ESP
UN
Eric
Bjorhquist
126.79
25.29
25.54
30.84
23.80
8.33
12.99
ESP
UN
Patrick
Robbins
130.18
26.68
29.04
30.98
24.70
9.92
8.86
ESP
UN
Joe
Sulton
137.08
24.21
27.95
27.34
30.56
16.03
10.99
ESP
UN
Johanna
Stevens
171.12
44.21
41.11
29.57
35.72
9.43
11.08
ESP
UN
Skip
Bishop
172.03
27.17
40.43
49.56
32.06
7.85
14.96
                     
SSP
M
Craig
Grivois
80.41
17.08
20.25
19.02
13.65
6.02
4.39
SSP
M
Jared
Schaffer
171.13
18.97
99.99
18.56
24.38
5.35
3.88
                     
SSP
SS
Chad
Harrelson
81.74
16.66
18.14
19.21
17.37
4.36
6.00
SSP
SS
Mike
Jones
91.70
17.08
19.21
21.28
21.17
7.49
5.47
                     
SSP
MM
Joshua
Yount
101.93
22.38
18.74
23.32
23.45
6.47
7.57
SSP
MM
Jenn
Weiner
123.44
26.95
32.53
27.08
21.63
7.17
8.08
SSP
MM
Bill
Cole
179.55
37.06
46.74
38.62
38.45
7.26
11.42
SSP
MM
Keith
Freeman
453.11
21.23
31.92
99.99
99.99
99.99
99.99
                     
SSP
NOV
John
Robertson
163.52
35.84
32.45
38.44
38.33
8.29
10.17
                     
SSP
UN
Jacob
Kakou
109.61
26.68
22.15
27.05
19.97
6.57
7.19
SSP
UN
Kevin
Collins
114.55
20.62
27.07
23.32
25.28
10.36
7.90
SSP
UN
Jason
Valencia
118.64
27.45
19.08
29.62
28.97
7.39
6.13
SSP
UN
Mark
Fouyiro
119.14
27.38
22.45
22.77
31.85
6.33
8.36
SSP
UN
Kevin
Hainer
123.31
20.38
26.83
27.79
31.89
6.56
9.86
SSP
UN
Dudley
Robbins
134.47
23.90
25.79
27.18
34.48
6.97
16.15
SSP
UN
Brent
Hobby
137.04
22.85
41.66
29.97
28.28
5.88
8.40
SSP
UN
Bob
Berry
137.35
27.74
24.21
40.91
31.19
6.01
7.29
SSP
UN
Matt
Leviner
142.80
35.48
29.94
31.62
31.19
6.81
7.76
SSP
UN
Jason
Templeton
149.30
23.71
36.16
38.13
30.83
9.62
10.85
SSP
UN
Austin
Jones
152.61
37.05
30.92
34.72
32.79
8.44
8.69
SSP
UN
Robert
Bradley
157.73
28.37
37.90
32.24
37.69
7.82
13.71
SSP
UN
Brandon
Glenn
160.21
27.44
35.61
30.89
43.45
16.84
5.98
SSP
UN
Noah
Bianco
172.52
37.00
31.65
33.23
49.70
9.18
11.76
SSP
UN
Ariel
Dela Fuente
175.64
35.58
40.20
36.03
48.25
8.87
6.71
SSP
UN
Amy
Griswold
190.52
30.63
54.00
39.68
44.47
9.45
12.29
SSP
UN
Brandon
Allen
202.01
62.05
46.56
31.26
38.45
11.05
12.64
SSP
UN
Dwight
Glenn
327.33
27.46
35.02
29.59
35.28
99.99
99.99
SSP
UN
Ryan
O'Donnell
533.74
33.79
99.99
99.99
99.99
99.99
99.99
                     
SSR
SS
Scotty
Weiner
142.01
24.54
48.56
24.38
26.21
7.58
10.74
SSR
UN
John
Bowen
146.21
42.98
33.06
27.15
29.33
5.48
8.21

 

June 2014

May 2014

April 2014

March 2014

February 2014

January 2014

 

2013 Match Archives

 

2012 Match Archives

 

2011 Match Archives

 

2010 Match Archives

 

2009 Match Archives